#ΓΛΩΣΣΑ #ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Στο San Pietro αναλαμβάνουμε μεταφράσεις και διερμηνείες όπως επίσης και μαθήματα on-line τόσο στην ιταλική όσο και στην ισπανική γλώσσα.

ΜΕΤΑΦΡΑΣΕΙΣ
Αναλαμβάνουμε μεταφράσεις τεχνικών και λογοτεχνικών κειμένων από και προς την ιταλική ή την ισπανική γλώσσα με ποιότητα, ακρίβεια και σεβασμό στο χρονοδιάγραμα των πελατών μας.

ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΕΣ
Αναλαμβάνουμε διερμηνείες κάθε είδους στην ιταλική γλώσσα σε ταυτόχρονη αλλά και διαδοχική μορφή για εκθέσεις, συνέδρια, παρουσιάσεις προΙόντων αλλά και επικοινωνία με το εξωτερικό.

ΜΑΘΗΜΑΤΑ ON-LINE
Για όσους επιθυμούν να παρακαλουθήσουν τα μαθήματά μας αλλά αδυνατούν λόγω απόστασης ή υποχρεώσεων, το πρόγραμμα σπουδών μας μπορεί να προσαρμοστεί και σε μαθήματα μέσω skype είτε ατομικά είτε ομαδικά σε μικρά γκρουπάκια κατόπιν συνεννόησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις υπηρεσίες μας απευθυνθείτε στη Γραμματεία.

TRITON